Διοικητικό Σύμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

  •  Πρόεδρος: Μηνακάκης Λυκούργος
  • Αντιπρόεδρος: Μωραϊτης Χαράλαμπος
  • Γραμματέας: Δημητροπούλου Ανδρομάχη
  • Ταμίας: Ηλιόπουλος Χρήστος
  • Μέλος: Κοτσώνης Παναγιώτης

Εξελεγκτική Επιτροπή

  • Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος
  • Δημητράκουλας Νικόλαος
  • Φαρλέκας Ανάργυρος